ÅRSMØTE 2019

Det innkalles til årsmøte i Fuglevik Vel på Naustet, Fuglevik Båthavn

Søndag 7. juli 2019 kl. 14.00 
Registrering og kaffe fra kl. 13.30

 

Saksliste

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Godkjenning av innkallingen
  4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2018
  5. Gjennomgang og godkjenning av Årsberetning  2018/19
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av formann + styre + revisor
  9. Avslutning