Velkommen som medlem

INNMELDING I FUGLEVIK VEL:
Vi ønsker alle som tilhører Fuglevik nord og Fuglevik sør velkommen som medlemmer av Fuglevik Vel. Er dere ikke allerede medlemmer så meld dere inn ved å sende en mail til post@fuglevikvel.com med følgende informasjon

Navn
Adresse på Fuglevik
e-post
telefon
Postadresse

Medlemskontigenten på kr 400,- betalen inn på konto 1080.09.41216

FUGLEVIK VEL STYRET 2018

Adresse:
Fuglevik Vel, Pb. 2017, 1520 MOSS

e-mail: post@fuglevikvel.com

Styreleder:
Kathrine Lindholm, mobil 905 16 613
e-mail: 
kathrine@nesbak.com


Kasserer:
Ellen Borg, mobil 934 36 524
e-mail: ellenborg58@gmail.com
 

Sekretær:


Styremedlemer:

Heidi Fuglum

e-mail: heidifuglum@gmail.com

Arne Revhaug

e-mail:  arnrevh@online.no

Elin Stokkenes

e-mail: elin.stokkenes@oppland.org

Irene Kvakkestad

e-mail: tsm@strandinvest.no